1. Opracowanie pogłębionej diagnozy i analizy problemu (lipiec 2011-sierpień 2011)

  2. Opracowanie wstępnej wersji PF oraz strategii jego wdrażania (wrzesień 2011-styczeń 2012)

  3. Testowanie opracowanego PF i analiza rzeczywistych efektów testowanego PF (kwiecień 2012-wrzesień 2012)

  4. Opracowanie PF (październik 2012-styczeń 2013)

  5. Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (luty 2013-wrzesień 2013)