Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2011 r. PHU APUS Robert Meller rozpoczyna realizację projektu innowacyjnego testującego pt. „@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.4.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.