Zapraszamy pracowników Instytucji Rynku Pracy oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu woj. śląskiego do udziału w innowacyjnym projekcie realizowanym w ramach Działania 6.4: „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, który będzie realizowany na terenie woj. śląskiego od 1 czerwca 2011r. do 30 listopada 2013r.

Projekt zakłada powstanie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ)  w postaci elektronicznej aplikacji on-line, używanej jako narzędzie dla specjalistów rynku pracy - doradców zawodowych,  specjalistów rozwoju zawodowego, specjalistów rozwoju zasobów ludzkich, doradców personalnych.

Aplikacje będzie miała na celu znacznie skuteczniejsze i szybsze niż dotychczas przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji zawodowej, potrzeb i predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo czy pragnących zmienić pracę,  a także sporządzenie właściwej diagnozy   potrzebnej m.in. przy  tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który ma pomóc osobom objętym wsparciem w aktywizacji zawodowej.

Poszukujemy osób, które będą brały udział w przygotowaniu i testowaniu produktu.

Osoby te będą oceniały powstające narzędzie, testowały, zgłaszały swoje uwagi. Wezmą także udział w konferencjach i spotkaniach informacyjnych.

Pracownicy Instytucji Rynku Pracy zostaną zaproszeni na bezpłatne szkolenia dotyczące posługiwania się narzędziem, a osoby bezrobotne będą mogły w finale otrzymać pełną  diagnozę swoich preferencji zawodowych i pomoc w wyborze np. najodpowiedniejszego zawodu, odpowiednich szkoleń itp.

Należy złożyć następujące dokumenty:

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf pdf 88,50 KB pobierz
Zalacznik nr 1 deklaracji uczestnictwa.pdf pdf 98,15 KB pobierz
Zalacznik nr 2 do deklaracji uczestnictwa.pdf pdf 101,45 KB pobierz
Zalacznik nr 3 do deklaracji uczestnictwa.pdf pdf 81,30 KB pobierz
Zalacznik nr 4 do deklaracji uczestnictwa.pdf pdf 86,85 KB pobierz