Projekt zakłada powstanie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ)  w postaci elektronicznej aplikacji on-line, narzędzia pracy specjalistów rynku pracy - doradców zawodowych,  specjalistów rozwoju zawodowego, specjalistów rozwoju zasobów ludzkich, doradców personalnych.

Aplikacja będzie miała na celu znacznie skuteczniejsze i szybsze niż dotychczas przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji zawodowej, potrzeb i predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo czy pragnących zmienić pracę, a także sporządzenie właściwej diagnozy   potrzebnej m.in. przy  tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który ma pomóc osobom objętym wsparciem w aktywizacji zawodowej.

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2013r.

Poszukujemy kobiet i mężczyzn, którzy aktywnie włączą się w proces tworzenia innowacyjnego narzędzia (przygotowanie i testowanie WOPZ), które w przyszłości może być przez nich wykorzystywane w codziennej pracy. Osoby te będą oceniały powstające narzędzie, testowały, zgłaszały swoje uwagi. Wezmą także udział w seminariach i spotkaniach informacyjnych.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również zaproszeni na bezpłatne szkolenia dotyczące posługiwania się innowacyjnym narzędziem w pracy.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie należy złożyć następujące dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

- Dane osobowe Beneficjenta Ostatecznego (załącznik nr 1)

- Oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

- ksero dowodu osobistego

-zaświadczenie

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, pod adresem:

Biuro projektu:
ul. Jasnogórska 15 lok. 11

42-200 Częstochowa

tel./fax 034 361 56 15

 

Wszelkich informacji dot. projektu udzielają:

Agnieszka Meller

Koordynator Projektu

agnieszka.meller@apus.biz.pl

 

Olga Dargiel

Spec. ds. administracji Projektu

olga.dargiel@aus.biz.pl