Projekt zakłada powstanie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ)  w postaci elektronicznej aplikacji on-line, narzędzia pracy specjalistów rynku pracy - doradców zawodowych,  specjalistów rozwoju zawodowego, specjalistów rozwoju zasobów ludzkich, doradców personalnych.

Aplikacja będzie miała na celu znacznie skuteczniejsze i szybsze niż dotychczas przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji zawodowej, potrzeb i predyspozycji zawodowych kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo czy pragnących zmienić pracę, a także sporządzenie właściwej diagnozy   potrzebnej m.in. przy  tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który ma pomóc osobom objętym wsparciem w aktywizacji zawodowej.

Kobiety i mężczyźni bezrobotni oraz nieaktywni zawodowo będą mogli korzystać z opracowanego narzędzia innowacyjnego by otrzymać pełną  diagnozę swoich preferencji zawodowych i pomoc w wyborze np. najodpowiedniejszego zawodu, odpowiednich szkoleń itp.

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2013r.

Poszukujemy kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy aktywnie włączą się w proces tworzenia innowacyjnego narzędzia WOPZ, poprzez ocenę powstającego narzędzia, udział w testowaniu narzędzia oraz zgłaszanie cennych uwag o projektowanym narzędziu.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie należy złożyć następujące dokumenty:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

- Dane osobowe Beneficjenta ostatecznego (załącznik nr 1)

- Oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

- ksero dowodu osobistego.

I dodatkowo dla osób nieaktywnych zawodowo:

- oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (załącznik nr 4)

 

I dodatkowo dla osób bezrobotnych:

- zaświadczenie z pup o statusie osoby bezrobotnej.

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, pod adresem:

Biuro projektu:

ul. Jasnogórska 15 lok. 11

42-200 Częstochowa

tel./fax 034 361 56 15

 

Wszelkich informacji dot. projektu udzielają:

Agnieszka Meller

Koordynator Projektu

agnieszka.meller@apus.biz.pl

 

Olga Dargiel

Specjalista ds. Administracyjnych Projektu

olga.dargiel@aus.biz.pl