Projekt innowacyjny zakłada udział grup docelowych w tworzeniu produktu finalnego. Dzięki temu projektowane narzędzie, w naszym przypadku WOPZ, jest nie tylko profesjonalnie przygotowane pod względem metodycznym, ale także przy jego tworzeniu uwzględniane są opinie przedstawicieli grup, które będą z niego w przyszłości korzystać.

W grudniu zorganizowaliśmy trzy spotkania:

14.12.2011 – spotkanie robocze ze specjalistami rynku pracy

14.12.2011 – spotkanie robocze z kobietami i mężczyznami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo

22.12.2011 – konsultacje w formie seminarium dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz otoczenia tych osób

Podczas spotkań przedstawiliśmy założenia projektowanego narzędzia i proponowane rozwiązania.  Udało się pozyskać wiele trafnych uwag i sugestii  m.in.  dotyczących rozwiązań technicznych czy pytań testowych. Przyszli potencjalni odbiorcy dużo mówili także o swoich oczekiwaniach wobec narzędzia, tego czego chcieliby się dowiedzieć o sobie, co sprawia im największą trudność podczas korzystania z obecnie stosowanych metod diagnozujących ich preferencje zawodowe.

Bardzo dziękujemy za aktywny udział i cenne spostrzeżenia.

Kolejne spotkania już w styczniu – serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci udziału specjalistów rynku pracy zatrudnionych w woj. śląskim.