Odbyły się następujące spotkania:
- w dniu 17.01.2012 r.  oraz 18.01.2012 r. spotkania robocze,
- w dniu 24.01.2012 r. konsultacje w formie seminariów.


Podczas spotkań przedstawiliśmy założenia projektowanego narzędzia i proponowane rozwiązania.  Zaprezentowaliśmy również uwagi i spostrzeżenia użytkowników oraz odbiorców uczestniczących w grudniowych spotkaniach roboczych i konsultacjach.
Udało się pozyskać wiele trafnych uwag i sugestii  m.in.  dotyczących rozwiązań technicznych czy pytań testowych.
Użytkownicy przedstawiali swoje uwagi dot. obecnie stosowanych narzędzi diagnostycznych w procesach doradczych, ale również mówili o swoich oczekiwaniach wobec projektowanego innowacyjnego narzędzia.
Zorganizowane spotkania były częścią działań upowszechniających projektu, jak również spełniły zasadę empowerment , zakładającą włączanie przedstawicieli grup docelowych w tworzenie wstępnej wersji produktu finalnego.


Bardzo dziękujemy za aktywny udział i cenne spostrzeżenia.
Zespół Zarządzający Projektem