Celem konferencji było przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, zarówno w systemie edukacji, jak i rynku pracy. Wystąpienia prelegentów dotyczyły szerokiej tematyki, zwłaszcz zmian, jakie zachodzą w systemie poradnictwa zawodowego oraz jakie znaczenie odgrywa doradca zawodowy w planowaniu kariery zawodowej na każdym etapie życia jednostki. Zaprezentowano także najnowsze trendy w doradztwie zawodowym - głos zabrali także praktycy w tej dziedzinie.

Podczas konferencji swoje prace i referaty przedstawili profesorowie i wykładowcy z Akademii Jana Długosza, goście z kraju i z zagranicy. Na zaproszenie firmy APUS odpowiedziała dr Anna Paszkowska Rogacz z Uniwersytetu Łódzkiego – specjalistka w dziedzinie psychologii pracy i doradztwa zawodowego. Temat jej wystąpienia „Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych – elektroniczna aplikacja on-line – nowe narzędzie diagnostyczne w doradztwie zawodowym”­ – dotyczył nowego narzędzia służącego badaniu preferencji zawodowych osób bezrobotnych.

Fakt powstawania aplikacji spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony doradców zawodowych, zarówno teoretyków jak i praktyków. Nieustannie zmieniający się rynek pracy oraz postęp technologiczny sprawiają, iż wiele obecnie istniejących narzędzi staje się nieaktualnych. Aplikacja WOPZ, dzięki swej prostocie, dostępności i innowacyjności wychodzi naprzeciw potrzebom doradców i ich klientów.

Całość przedsięwzięcia związana z tworzeniem aplikacji on-line jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a beneficjentem projektu jest firma APUS.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Prezentacja projektu ppt 2,68 MB pobierz