Podczas spotkania beneficjencji wzięli udział w prezentajach projektów i dyskusjach w ramach trzech stolików-

cytując za stroną http://www.kiw-pokl.org.pl:

"Stolik nr 1 grupował projekty z Priorytetu VI poświęcone aktywizacji osób 45+ oraz 50+ oraz projekty z obszaru Adaptacyjność dotyczące aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji osób 50 +. Tematyka wszystkich przedsięwzięć wiązała się więc  z wydłużaniem aktywności zawodowej.

Stolik nr 2 grupował pozostałe projekty z Priorytetu VI i VII oraz dodatkowo projekt z obszaru Adaptacyjność, który łączy się z projektem z obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna dotyczącym wsparcia aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Stolik nr 3 poświęcony był zagadnieniom związanym z modernizacją systemu edukacji, tak aby lepiej odpowiadał on na zapotrzebowania rynku pracy. W skład stolika weszły projekty z Priorytetu IX oraz  projekty w ramach obszaru Adaptacyjność, które w swoim założeniu kierują wsparcie do rozumianej szeroko grupy docelowej związanej z edukacją, m.in. poprzez przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki dostosowanej do potrzeb rynku pracy, ale także poprzez współpracę sfery nauki i edukacji z przedsiębiorcami."

Nasz przdstawiciel brał udział w rozmowach przy stoliku nr 2. Podczas spotkania pojawiło się wiele ciekawych propozycji na wspólne działania upowszechniające - między innymi organizacja wspólnej konferencji czy zapraszanie przedstawicieli podobnych projektów na organizoane przez siebie spotkania i konferencje - co podniesie atrakcyjność tych spotkań, a osobom zaproszonym da możliwość zaprezentowania swojego produktu również w innych rejonach kraju, poza obszarem realizacji projektu.

Spotkanie było pierwszym i pilotażowym tego typu.  Liczymy, że duże zainteresowanie i bardzo pozytywne opinie beneficjantów na jego temat sprawią, że wkrótce będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych działaniach o podobnym charakterze.