Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania w związku z realizacją projektu „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” rozpoczęliśmy szereg działań upowszechniających oraz mainstreamingowych.

Celem działań upowszechniających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat WOPZ oraz produktów pomocniczych wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Celem działań mainstreamingowych działań włączających będzie wprowadzenie wykorzystania aplikacji WOPZ w główny nurt polityki zatrudnienia oraz szerokie zastosowanie go w praktyce instytucji rynku pracy w skali kraju.

W wyniku działań upowszechniających i włączających jest zaplanowanych szereg akcji m.in.:

 1. organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla specjalistów rynku pracy, którzy chcą poznać i stosować narzędzie WOPZ w swojej pracy
 2. organizacja i przeprowadzenie 4 spotkań dla emisariuszy produktu finalnego dla 80 osób;
 3. organizacja i przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno-upowszechniających produkt finalny dla 60 osób;
 4. organizacja i przeprowadzenie 4 seminariów dla decydentów dla 48 osób;
 5. organizacja konferencji ogólnopolskiej dla 60 osób;
 6. dystrybucja 100 szt. broszur upowszechniających  projekt i produkt finalny wśród użytkowników oraz instytucji odpowiedzialnych za działanie na rzecz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;
 7. opracowanie co najmniej 2 szt. artykułów sponsorowanych i/lub ogłoszeń prasowych upowszechniających produkt finalny zachęcający do jego stosowania przez użytkowników;
 8. działania informacyjne w postaci e-mailingu, rozmów telefonicznych, bezpośrednich spotkań – działania skierowane do instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego, OHP, WUP, PUP itp.;
 9. wydruk 500 szt. „Publikacji nt. stosowania WOPZ w praktyce”;
 10. spotkanie w MPiPS.

W ramach działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu zaplanowano:

Szkolenia dwudniowe dla użytkowników aplikacji WOPZ w terminach:

 1. 5-6.09.2013Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gr. I;
 2. 9-10.09.2013Galeria na Kole w Warszawie;
 3. 10-11.09.2013Hotel Kazimierz w Krakowie, gr. I;
 4. 12-13.09.2013Golden Floor Park w Łodzi;
 5. 16-17.09.2013Hotel Kazimierz w Krakowie, gr. II;
 6. 16-17.09.2013 - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gr. II;
 7. 19-20.09.2013 - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gr. III;
 8. 24-25.09.2013Wrocławski Kompleks Szkoleniowy we Wrocławiu.

Spotkania dla emisariuszy w terminach:

 1. 1. 16.09.2013 – Łódź;
 2. 2. 18.09.2013 – Katowice;
 3. 3. 20.09.2013 – Kraków;
 4. 4. 23.09.2013 – Wrocław.

Spotkania informacyjno – upowszechniające w terminach:

 1. 1. 16.09.2013 – Łódź;
 2. 2. 18.09.2013 – Katowice;
 3. 3. 20.09.2013 – Kraków;
 4. 4. 23.09.2013 – Wrocław.

Seminaria dla decydentów w terminach:

 1. 1. 07.10.2013 – Łódź;
 2. 2. 09.10.2013 – Katowice;
 3. 3. 11.10.2013 – Kraków;
 4. 4. 14.10.2013 – Wrocław.

Pod koniec października 2013r. planowana jest organizacja konferencji ogólnopolskiej.
Informacje na temat terminu i miejscu konferencji zostanie zamieszczone wkrótce.

W ramach spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zostaną zaprezentowane korzyści płynące z proponowanego rozwiązania. Spotkanie planowane jest na II połowę października 2013r.