Projekt pn. „@doradca zawodowy- elektroniczna aplikacja on-line”, to projekt innowacyjny testujący, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatorem pomysłu i Wnioskodawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller. Projekt jest realizowany samodzielnie, bez udziału partnerów, w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Projekt realizowany jest w Częstochowie, a wypracowane rezultaty zostaną udostępnione instytucjom rynku pracy w-województwie śląskim.

Projekt zakłada powstanie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych - elektronicznej aplikacji on-line, a tym samym wypracowanie kompleksowego systemu wsparcia kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, poprzez podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej, prowadzącej do wychodzenia z bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego.