Produkty pomocnicze:

1. „Podręcznik dla użytkownika programu - Wskazówki jak sporządzać diagnozę preferencji zawodowych z użyciem programu WOPZ”

2. „Instrukcja dla użytkownika programu - Instrukcja sporządzania diagnozy z użyciem programu”

3. „Program szkolenia dla użytkowników aplikacji”

4. „Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce”