Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Raport z Badań Pogłębionych wykonany przez firmę AEKJ pdf 315,85 KB pobierz
Raport Zespołu Zarządzającego Projektem pdf 606,89 KB pobierz
Broszura informacyjna projektu pdf 207,19 KB pobierz
Raport merytoryczny z realizacji zadań projektu @doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line pdf 4,39 MB pobierz
Materiały szkoleniowe - testowanie, VI spotkanie - październik 2012 r. rar 4,71 MB pobierz
Karta pracy do badania indywidualnego doc 954,00 KB pobierz
Wopz - Cześć I „Moje preferencje” - wersja papierowa pdf 562,28 KB pobierz
Wopz - Część II „Właściwości pracy” - wersja papierowa pdf 494,35 KB pobierz
Tekst dot. produktu finalnego w celu zamieszczenia informacji w lokalnych mediach i na stronach internetowych (długi) pdf 101,52 KB pobierz
Informacja merytoryczna o projekcie, produkcie finalnym, w celu prowadzenia działań upowszechniających podczas różnego rodzaju spotkań (krótka) pdf 87,53 KB pobierz
Informacja merytoryczna o projekcie, produkcie finalnym, w celu prowadzenia działań upowszechniających podczas różnego rodzaju spotkań (długa) pdf 106,49 KB pobierz
Tekst dot. produktu finalnego w celu zamieszczenia informacji w lokalnych mediach i na stronach internetowych (krótki) pdf 75,31 KB pobierz
Raport po zakończeniu testowania WOPZ pdf 472,94 KB pobierz
Raport z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji WOPZ pdf 688,38 KB pobierz
Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce pdf 2,59 MB pobierz
Program szkolenia dla uzytkowników aplikacji WOPZ.pdf pdf 560,73 KB pobierz
Scenariusz szkolenia WOPZ Końcowy z erratą.pdf pdf 1,34 MB pobierz
Prezentacja 01_ Projekt WOPZ.ppt ppt 1,22 MB pobierz
Prezentacja 02_Koncepcje zainteresowań, preferencji i osobowości zawodowej .ppt ppt 1,54 MB pobierz
Prezentacja 03_Wartości a wybór kariery.ppt ppt 902,00 KB pobierz
Prezentacja 04_Kryteria dobroci testów psychologicznych.ppt ppt 1,12 MB pobierz
Prezentacja 05_WOPZ_budowa_parametry.ppt ppt 1.009,00 KB pobierz
Prezentacja 06_WOPZ_zastosowanie_interpretacja.ppt ppt 3,46 MB pobierz
Instrukcja stosowania produktu finalnego.pdf pdf 901,67 KB pobierz
Opis produktu finalnego WOPZ ostateczne 02.05.2013r..pdf pdf 3,06 MB pobierz
Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ_2013.02.11 z erratą.pdf pdf 1,22 MB pobierz