Zapraszamy serdecznie kobiety i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz osoby z ich otoczenia, które zechcą włączyć się w realizację projektu oraz wziąć udział w przygotowaniu i testowaniu narzędzia WOPZ.

Osoby te będą mogły wyrazić opinię na temat przygotowywanego narzędzia i swoich oczekiwań wobec niego, a także otrzymają diagnozę swoich preferencji zawodowych, a także certyfikat potowerdzający udział w testowaniu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Testowanie z Państwa udziałem planujemy na przełomie III i IV kwartału 2012r., ale chętne osoby zapraszamy do zgłaszania udziału w projekcie już dziś. Można to zrobić przez formularz zgłoszeniowy poniżej lub telefonicznie.

Zachęcamy także do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się poniżej i odesłania lub osobiste dostarczenie do biura projektu.

Rekrutacje do projektu dla osób bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo ZAKOŃCZONO!!!